Allerød-Lynge

Allerød-Lynge

– de grønne spejdere i Allerød kommune

Kontingent

Det koster 275 kr. pr. halvår at være medlem (2017).
Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring, når du er til spejder og på spejderture.

Kontingentet opkræves i april og oktober pr. mail.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.

 

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene små, kan du søge om at få en friplads:
www.spejdernet.dk/friplads