Allerød-Lynge

Allerød-Lynge

– de grønne spejdere i Allerød kommune

Behandling af personoplysninger

Orientering om behandling af personoplysninger i forbindelse med medlemskab af KFUM Spejdergruppen Allrød – Lynge gruppe 

I forbindelse med optagelse som medlem i KFUM-Spejdergruppen Allerød – Lynge er det nødvendigt at  indsamle personoplysninger om dig og dine forældre. 

Allerød – Lynge gruppe tilstræber at behandle så få oplysninger som muligt om dig og dine forældre i den tid du er medlem. Vi indsamler og behandler derfor kun de personoplysninger, der er nødvendige for at administrere dit medlemskab. 

Ved indmeldelse i spejdergruppen skal I oplyse navn, fødselsdato, skole, adresser, telefonnumre, forældres navne og e-mailadresser.  Disse oplysninger opbevares i KFUM-Spejdernes medlemsservice. Enhedslederne har adgang til disse oplysninger for at kunne lave mail- og telefonlister. 

I forbindelse med ture er det nødvendigt at have sundhedskortet med samt at lederne indhenter helbredsoplysninger om allergier og lignende. Disse oplysninger slettes efter hver tur. 

Ved indmeldelse bedes der om accept af brug af billeder på elektroniske og trykte medier der vedrører  gruppen. Vi forsøger bl.a. at lægge billeder fra aktiviteter på vores hjemmeside, facebook gruppe og -site, så familie og venner kan følge med vores spejderaktiviteter. Billederne følger datatilsynets retningslinjer om billeder på nettet. 

Læs evt. mere om datatilsynets retningslinier her: https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/internet-medier-og-apps-/billeder-paa-internettet

Dine og dine forældres rettigheder 

Retten til indsigt: I kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om jer, hvad formålet med  behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne. 

Retten til berigtigelse af persondata: I kan få rettet eller suppleret personoplysninger om jer, som er forkerte eller  ufuldstændige, hvis der er særlige grunde til det. 

Retten til begrænsning af behandlinger af persondata: I har ret til at få begrænset vores behandling af jeres  personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det. 

Vi opbevarer jeres personoplysninger så længe det er nødvendigt af hensyn til  registrering og administration af medlemskabet. 

Sletning af fotos: Du har til enhver tid ret til at bede om sletning af billeder af dig på gruppens sociale medier – både på gruppens hjemmeside, facebook gruppe og site. 

Hvis I vil have slettet et billede så skriv en mail til maigit68@gmail.com.  

Med venlig hilsen  

Ghita Nielsen, gruppeleder Allerød – Lynge Gruppe